headerImage

Wat is BovenMaas prenataal?

BovenMaas prenataal is een echocentrum dat zich richt op de prenatale screening voor zwangere vrouwen. BovenMaas prenataal is voortgekomen uit de samenwerking van een groot aantal verloskundige praktijken in de regio Rijnmond.

Wat is prenatale screening?

"Prenataal" betekent "voor de geboorte". "Screening" is onderzoek naar aandoeningen, voorstadia daarvan en/of risicofactoren bij één of meer personen die geen symptomen hebben en zich niet ziek voelen. Prenatale screening vindt plaats in het eerste trimester van de zwangerschap (combinatietest of NIPT) of in het tweede trimester van de zwangerschap (20-weken echo). Op deze website vindt u meer informatie over prenatale screening en over de echo-onderzoeken zelf.

Nieuws
Oratie prof Katia Bilardo VUmc
22-02-2019: "Het beste uit twee werelden" luidde de titel van de oratie van prof. Katia Bilardo
Interview...
12-12-2017: Eén van onze echosco- pisten heeft een interview gegeven...
Onze eerste ISUOG-poster...
25-09-2017: Onze eerste ISUOG-poster is een feit!
Meer standaard echo's?
29-08-2017: Sinds een jaar is Eva Pajkrt hoogleraar verloskunde in het AMC...