headerImage

Combinatietest

De combinatietest geeft een persoonlijke kansberekening op een zwangerschap van een baby met down- edwards of patausyndroom (Trisomie 21, Trisomie 18, Trisomie 13). Dit gebeurd door de afname van een kleine hoeveelheid bloed bij de moeder en het meten van de dikte van de nekplooi bij de baby met behulp van een echo. Bij de berekening van de kans wordt de leeftijd van de moeder, de zwangerschapsduur, de concentratie van twee eiwitten in het bloed van de moeder en de dikte van de nekplooi van de baby gecombineerd. Bij een kans groter dan 1:200 (0,5%) op een van bovengenoemde aandoeningen spreken we van een verhoogde kans. Dat wil niet zeggen dat de baby ook werkelijk is aangedaan. Dit kan alleen met behulp van een vervolgonderzoek met zekerheid bevestigd of uitgesloten worden. Deze vervolgonderzoeken kunnen een vlokkentest of vruchtwaterpunctie zijn.

Informatie over de combinatietest kunt u ook vinden op de website van het RIVM

Duur van het onderzoek
De combinatietest bestaat bij voorkeur uit twee afspraken. De eerste afspraak vindt plaats rond de negende tot tiende zwangerschapsweek en duurt ongeveer 30 minuten. De tweede afspraak vindt plaats rond de twaalfde zwangerschapsweek en duurt ook ongeveer 30 minuten.

Het is ook mogelijk om de combinatietest in één keer uit te voeren. In dat geval vindt de afspraak plaats bij een zwangerschapsduur tussen 12 weken + 0 dagen en 13 weken + 6 dagen.

Wat kost het?
Een overzicht van de alle kosten & vergoedingen van echo's kunt u hier vinden.

Meebrengen
1. Verzekeringspasje of het polisblad van uw zorgverzekeraar mee;
2. Wettelijk identiteitsbewijs (vanwege de wettelijke identificatieplicht);
3. Verwijsbrief (indien aanwezig).

Uw echoscopist(e) moet zich volledig op u en het onderzoek kunnen concentreren. Vandaar dat wij u dan ook zeer dringend verzoeken maximaal TWEE andere personen en GEEN kinderen onder 6 jaar mee te nemen naar de echokamer. Wanneer u foto's of een film wilt maken, overleg dit dan eerst even met uw echoscopist(e).