headerImage

De uitslag

  • In het geval dat de combinatietest in één stap wordt uitgevoerd, worden u en uw verloskundige bij een gunstige uitslag schriftelijk en in het geval de uitslag ongunstig is direct (telefonisch) door ons op de hoogte gesteld. Wanneer de combinatietest in 2 stappen wordt uitgevoerd, berekenen wij de kans direct na het meten van de dikte van de nekplooi en krijgt u de uitslag van de test direct. In ongeveer 95 % is de uitslag gunstig en in 5% ongunstig.

  • Vanaf een kans groter dan 1: 200 is er sprake van een verhoogde kans (ongunstige uitslag) en is er een indicatie voor een vervolgonderzoek;

  • Een kans van 1: 200 komt overeen met een kans van 0,5% op een baby met een afwijking. Of, anders geformuleerd, komt overeen met een kans van 99,5% op een gezonde baby;

  • Het is vaak moeilijk om de grootte van een kans goed in te schatten. Daarom wordt in onderstaande afbeelding de kans van 1:100 verder uitgewerkt. In dat geval is er bij één op de 100 zwangerschappen iets mis, maar bij de 99 andere zwangerschappen is er niets aan de hand. Dat is hieronder te zien in een taartdiagram, een staafdiagram en met 100 poppetjes (waarvan ééntje wit is en in een blauw vakje staat);
  • Bij een ongunstige uitslag beslist u altijd zelf over eventueel vervolgonderzoek;

  • Vervolgonderzoek is nodig voor meer zekerheid (NIPT) of een definitieve diagnose (vlokkentest of vruchtwaterpunctie);

  • Uit recent wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de kans op een miskraam door diagnostisch vervolgonderzoek (vlokkentest of vruchtwateronderzoek) zeer klein is. Salomon et al, 2019