Wat kunt u verwachten?

Tijdens de groei-echo wordt de groei van de baby bepaald door het uitvoeren van metingen aan de baby. Verder:
  • wordt een schatting gemaakt van het gewicht van de baby;
  • wordt de hoeveelheid vruchtwater bepaald;
  • wordt soms de bloedcirculatie van de baby beoordeeld.

Een groei-echo is slechts een momentopname en geeft de grootte en/of het geschat gewicht weer op het moment dat de groei-echo is verricht, terwijl de groei van de baby een doorlopend proces is. Om de groei van de baby te kunnen bepalen zijn minimaal twee groei-echo's met een tussentijds interval van miniaal 2 weken noodzakelijk.