Verandering van ligging

Het is nooit helemaal zeker dat de baby in de dezelfde positie blijft liggen. Naar mate het hoofdje van de baby meer in het bekken is ingedaald, hoe kleiner is  de kans dat de baby nog kan draaien. Wanneer u in de onderstaande animatie de blauwe schuif heen en weer beweegt, wordt dit verduidelijkt.