Termijnecho

Wanneer u niet weet hoe lang u zwanger bent, kan de verloskundige of huisarts u verwijzen voor een termijnecho. De beste periode voor de termijnecho is tussen de tiende en twaalfde zwangerschapsweek. In deze periode is de bepaling van de zwangerschapsduur het meest nauwkeurig. Omdat het mogelijk is een aantal ernstige aangeboren afwijkingen vroeg in de zwangerschap op het spoor te komen, geven wij er sterk de voorkeur aan de termijnecho na de elfde week te laten plaats vinden. De optimale zwangerschapsduur voor de vroege opsporing van deze aangeboren afwijkingen is de twaalfde zwangerschapsweek.

Tijdens de termijnecho wordt de zwangerschapsduur bepaald door het meten van de lengte van de baby van hoofd naar stuit, de zogenaamde Crown Rump Length of CRL meting. Een nauwkeurige bepaling van de zwangerschapsduur is belangrijk omdat deze later in de zwangerschap o.a. van belang is om na te kunnen gaan of de baby goed groeit.

Meebrengen
1. Verzekeringspasje of het polisblad van uw zorgverzekeraar mee;
2. Wettelijk identiteitsbewijs (vanwege de wettelijke identificatieplicht);
3. Verwijsbrief (indien aanwezig).

Duur van het onderzoek
Een termijnecho duurt ongeveer 20 minuten.

Wat kost het?
Een overzicht van de alle kosten & vergoedingen van echo's kunt u hier vinden.