Disclaimer

De informatie op deze website is te goeder trouw opgenomen, doch de juistheid of volledigheid ervan kan niet worden gegarandeerd. Met de grootste zorg is de inhoud van deze website samengesteld, maar ervaring leert dat het kan voorkomen dat informatie verouderd is of onjuistheden bevat. BovenMaas prenataal houdt daarbij rekening met de Nederlandse wet en regelgeving, met adviezen van de Gezondheidsraad, Nederlandse Vereniging Obstetrie Gynaecologie en de Werkgroep Echoscopie. Aan de informatie op deze site kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. BovenMaas prenataal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbaar gestelde informatie. BovenMaas prenataal behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties aan te brengen op deze website.