Vervolgonderzoek

Wanneer uit de combinatietest een verhoogde kans op een baby met een chromosoomafwijking blijkt of bij het SEO een sterk vermoeden op of een structurele afwijking wordt gevonden, kunt u in overleg met uw verloskundige/huisarts worden doorverwezen naar een academisch medisch centrum voor genetisch advies en/of vervolgonderzoek. Dit vervolgonderzoek kan bestaan uit diagnostisch genetisch onderzoek (vlokkentest of vruchtwaterpunctie) en/of een Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek (GUO).

Meer informatie over de diverse vervolgonderzoeken kunt u o.a. vinden op de websites van het RIVMErasmus Medisch Centrum en het Leids Universitair Medisch Centrum.

 
Vervolgonderzoek