headerImage

Vervolgonderzoek

Wanneer uit de combinatietest een verhoogde kans op een baby met een chromosoomafwijking blijkt of bij het SEO een sterk vermoeden op of een structurele afwijking wordt gevonden, kunt u in overleg met uw verloskundige/huisarts worden doorverwezen naar een academisch medisch centrum voor genetisch advies en/of vervolgonderzoek. Dit vervolgonderzoek kan bestaan uit diagnostisch genetisch onderzoek (vlokkentest of vruchtwaterpunctie) en/of een Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek (GUO).

Meer informatie over de diverse vervolgonderzoeken kunt u o.a. vinden op de websites van het RIVMErasmus Medisch Centrum en het Leids Universitair Medisch Centrum.

 
Vervolgonderzoek