Prenatale screening

Iedere zwangere, ongeacht haar leeftijd of gezondheid, heeft een klein risico (3-4%) op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. Daarom hebben alle zwangere vrouwen in Nederland sinds 2007 de mogelijkheid om hun ongeboren baby op aangeboren afwijkingen te laten onderzoeken (prenatale screening). 

Wanneer u prenatale screening overweegt, is het belangrijk dat u voor het onderzoek eerst een toelichtend gesprek met uw verloskundige of arts heeft (counseling). De informatie op deze website kan u helpen om u voor te bereiden op dit gesprek. Na het gesprek en de gemaakte keuze kan de prenatale screening plaats vinden.

De prenatale screening die in Nederland wordt aangeboden, bestaat uit de:
Deze onderzoeken kunnen u misschien geruststellen over de gezondheid van uw kindje, maar ook onverhoopt wijzen op een afwijking. In dat geval komt u in aanmerking voor vervolgonderzoek (niet verplicht) en kunt u in overleg met uw partner en zorgverlener besluiten om de zwangerschap al dan niet voort te zetten. U mag ten allen tijde besluiten NIET deel te nemen aan prenatale screening! 

Links met meer informatie over prenatale screening vindt u hier.