Peridos

Als u deelneemt aan prenatale screening (combinatietest, NIPT of 20-weken echo) worden uw gegevens automatisch opgenomen in een landelijke database (Peridos), die bedoeld is om de kwaliteit van de prenatale screening te bewaken en verder te optimaliseren.

Als u NIET wilt dat uw gegevens worden opgenomen in Peridos, kunt u dit bij uw verloskundige zorgverlener aangeven tijdens het informatiegesprek waarin uitleg wordt geven over de prenatale screening.

Informatie over Peridos op de website van het RIVM vindt u hier en op de website van Peridos

 
Privacy & Peridos