Privacy

BovenMaas Prenataal verzorgt prenatale screeningsonderzoeken en echo’s tijdens de zwangerschap. 

Voor het uitvoeren hiervan is het nodig om uw persoonsgegevens te verwerken, zoals uw naam, geboortedatum en bijvoorbeeld uw bloeddruk of medische (familie)geschiedenis. 

We verzamelen persoonsgegevens als u een (behandel)relatie met ons aangaat, maar ook als u onze website bezoekt (m.n. via cookies) of als wij een zakelijke relatie met u hebben (contactgegevens). 

Uw persoonsgegevens in het kader van de behandelrelatie kunnen we ook gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek, in dat geval vragen we altijd uw toestemming. 

Uiteraard beveiligen we uw persoonsgegevens volgens de geldende standaarden, spreken wij met derden af dat uw gegevens uitsluitend mogen worden ingezien door uw behandelaars (naast onze softwareleveranciers), hebben zij een geheimhoudingsplicht en bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. 

Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten die u heeft (o.a. op inzage en verwijdering), leest u in onze privacyverklaring.

Klik hier voor de volledige privacyverklaring.


 
Privacy & Peridos